Akty prawne

Poniżej przedstawiamy akty prawne, projekty ustaw regulujące kwestie energii odnawialnej w Polsce.
I.  Nadrzędnym aktem prawnym jest Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne
 1. Sprzedawca z urzędu jest obowiązany, w zakresie określonym w przepisach wydanych
na podstawie ust. 9, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach...

zobacz więcej

Kalkulator słoneczny

Określając lokalizacje i moc szczytową instalacji (kWp), można w przybliżeniu obliczyć średnią dzienna, miesięczną, oraz całkowitą roczną produkcje energii w kWh...

zobacz więcej

Odnawialne źródła energii

Energia słoneczna, a elektrownia słoneczna

 

Dlaczego energia słoneczna?

Światło słoneczne jest głównym źródłem energii na Ziemi. Aktywność słońca to już 4,6 biliona lat i ma ono wystarczającą ilość energii, aby kontynuować ten proces  przez kolejne pięć bilionów lat.

Do powierzchni Ziemi bezpośrednio dociera promieniowanie słoneczne o natężeniu napromieniowania około 180 W/m. Moc ta nie jest rozmieszczona równomiernie, ponieważ obszar oświetlony światłem, które pada prostopadle (z góry) może otrzymać nawet 1000 W/m², z kolei  obszary na których trwa noc, nie otrzymują bezpośrednio nic. Uśrednienie cyklu dobowego i rocznego wykazuje, że obszary przy równiku otrzymują najwięcej energii, a najmniej obszary okołobiegunowe. Sumaryczna energia jaka dociera do powierzchni poziomej w ciągu całego roku w przypadku naszego kraju  wynosi około 1100 kWh/m²/rok.

Całkowita moc wykorzystywana przez ludzi stanowi około 0,02% mocy promieniowania słonecznego. W ciągu pół roku do Ziemi dociera tyle energii słonecznej, ile zawierają w sumie wszystkie istniejące na Ziemi złoża energii.

 

 

W ostatnich latach popularność i znaczenie energii słonecznej wyraźnie wzrosła. Tradycyjny źródłom energii takim jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny stawiane są coraz większe wyzwania, takie jak wzrost cen, bezpieczeństwo, zależność od tych źródeł energii oraz rosnące obawy o środowisko naturalne. Energia słoneczna to nie tylko odnawialne i niewyczerpalne źródło energii, jest również powszechnie dostępne, nie wytwarzając przy tym dwutlenku węgla, czy innych zanieczyszczeń.


  • Jak działają panele słoneczne szczegóły
  • Efektywność, a moc szczytowa Wp (watt peak) szczegóły
  • Elektrownia słoneczna-zalety szczegóły