Akty prawne

Poniżej przedstawiamy akty prawne, projekty ustaw regulujące kwestie energii odnawialnej w Polsce.
I.  Nadrzędnym aktem prawnym jest Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne
 1. Sprzedawca z urzędu jest obowiązany, w zakresie określonym w przepisach wydanych
na podstawie ust. 9, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach...

zobacz więcej

Odnawialne źródła energii

Energia słoneczna, a elektrownie słoneczne.
Dlaczego energia słoneczna?
Światło słoneczne jest głównym źródłem energii na Ziemi. Aktywność słońca to już 4,6 biliona lat i ma ono wystarczającą ilość energii, aby kontynuować ten proces...

zobacz więcej

Kalkulator słoneczny

Określając lokalizacje i moc szczytową instalacji (kWp), można w przybliżeniu obliczyć średnią dzienna, miesięczną, oraz całkowitą roczną produkcje energii w kWh.